Intro afbeelding

 

 

Wat is Oefentherapie Cesar-Mensendieck?

Oefentherapie Cesar-Mensendieck leert u om gezond te bewegen. Oefentherapie Cesar-Mensendieck is een manier om klachten op het gebied van houding en beweging tijdens uw dagelijkse activiteiten te behandelen. Met behulp van een individueel behandelprogramma leert u zelf klachten te verminderen, op te heffen én te voorkomen.

In dit animatiefilmpje ziet u wat u aan oefentherapie kunt hebben.

Veel lichamelijke klachten ontstaan door verkeerde houdings- en bewegingsgewoonten; tijdens uw werk of dagelijkse bezigheden. Om uw klachten structureel de baas te worden, is het belangrijk om het probleem bij de basis aan te pakken. Als Oefentherapeuten Cesar-Mensendieck kijken wij verder dan alleen uw klacht. Wij gaan op zoek naar de bron en pakken samen met u de oorzaak aan. U leert hoe u uw klachten kunt verminderen door middel van oefeningen, houdingscorrectie en het vinden van een goede balans tussen spanning en ontspanning. Het belangrijkste verschil met fysiotherapie is dan ook dat wij u helpen u klachten op te lossen én we helpen u herhaling van klachten te voorkomen.

Actueel

In Nederland hebben ongeveer 60.000 mensen scoliose.  Scoliose wil zeggen dat er in de wervelkolom een zijdelingse verkromming is van meer dan 10 graden. Dit gaat tevens gepaard met een draaiing van de wervels ( gibbus) ten opzichte van elkaar.  Scoliose kan leiden tot: rugpijn en schouder/nekklachten, moeite met ademhalen, stijfheid in de spieren, verhoogde spierspanning en op latere leeftijd kan er ook sprake zijn van orgaanverdrukking.

Recent is gebleken dat een scoliose die vroeger al op de basisschool werd opgespoord, nu veel later bij de jeugd wordt ontdekt als deze al (te) ver is ontwikkeld. Het op tijd ontdekken van een scoliose is belangrijk.  U kunt daar een start mee maken door zelf te screenen met behulp van een eenvoudige test.

Drie samenwerkende praktijken

In de gemeente Barendrecht kunt u voor Oefentherapie Cesar-Mensendieck terecht bij één van onze praktijken. Drie samenwerkende, individuele praktijken, op drie locaties, met eigen specialisaties. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.

Onze contactgegevens vindt u links  op deze pagina.

Achtergrond Oefentherapie Cesar-Mensendieck

De gedachte achter oefentherapie is dat houdingen en bewegingen onbewust aanpast worden aan klachten en dat deze klachten hierdoor in stand worden gehouden. De therapie bestaat uit oefeningen om de houding en beweging te corrigeren.

Oefentherapie is gericht op het bewegen in alledaagse situaties. De oefeningen zijn gericht op het goed bewegen van rug, nek, schouders, armen, heupen, knieën en voeten. Ook krijgt men oefeningen om in het dagelijks leven in te passen. De oefentherapieën Cesar en Mensendieck zijn aparte 4-jarige HBO opleidingen, maar worden vaak in één adem genoemd. Dat is niet zo gek, want de therapie Cesar komt voort uit Mensendieck. Beide therapieën gaan ervan uit dat veel klachten ontstaan door een verkeerd houdings- en bewegingspatroon. Door houdingscorrecties aan te leren, vermindert de belasting van het lichaam.