Oefentherapie is geschikt voor jong en oud

Cesar/Mensendieck is geschikt voor mensen van alle leeftijden. Oefentherapie kan bij verschillende gezondheidsproblemen namelijk zorgen voor verlichting en een oplossing bieden aan klachten.

Het is geschikt voor zowel mensen met, als zonder (pijn)klachten. Wanneer je geen klachten ervaart, is de behandeling gericht op het voorkomen van (pijn)klachten.

Op deze pagina geven we een overzicht van verschillende soorten klachten waarbij oefentherapie succesvol ingezet kan worden. Wanneer je op onderstaande buttons klikt, verschijnt er meer informatie over de betreffende klacht. Ook kun je terecht op www.oefentherapie.nl voor meer informatie over behandeling van klachten met behulp van oefentherapie Cesar/Mensendieck.

De ademhaling is een belangrijk onderdeel in het dagelijks bewegen en zo ook in het lichamelijk en geestelijk functioneren. Ademen doen we onbewust. Toch kan door diverse oorzaken – bijvoorbeeld benauwdheid door allergie, astma, COPD, hyperventilatie en longafwijkingen zoals longemfyseem – de ademhaling verstoord raken. Het lichaam kan ook uit balans raken door (over)spanning of pijnklachten. Symptomen als duizeligheid, hartkloppingen, benauwdheid of moeite met doorademen kunnen optreden. Duurt zo’n situatie te lang dan loop je het risico in een vicieuze cirkel te belanden waardoor je niet meer optimaal kunt functioneren. Het is erg belangrijk dat je leert een dergelijke situatie te doorbreken en te voorkomen.

Arbeidsrelevante klachten zijn klachten die het werk negatief beïnvloeden, waardoor iemand zijn werkzaamheden niet of maar gedeeltelijk kan uitvoeren. Arbeidsrelevante klachten kunnen ontstaan door het werk, maar bijvoorbeeld ook als gevolg van sport of hobby’s. Daarnaast kan een (chronische) aandoening een rol spelen. Bekende voorbeelden van arbeidsrelevante klachten zijn lage rug-, nek-schouderklachten, RSI en hoofdpijn.

Bedrijfsoefentherapie
Vraag je je wel eens af of jouw werkplek juist is afgesteld of hoe je zelf jouw lichaam het beste kunt belasten zonder hier na verloop van tijd klachten door te krijgen, neem ook dan gerust contact op.

Mensen met een chronische aandoening zoals:

– Artrose
– Bechterew
– COPD
– CVA
– Fibromyalgie
– Multiple Sclerose
– Osteoporose
– Parkinson
– Reumatoïde Artritis
– Scoliose

kunnen baat hebben bij behandeling door een oefentherapeut. Chronische aandoeningen kunnen een sterk effect hebben op de kwaliteit van leven en op de kwaliteit van bewegen. De slaapkwaliteit wordt hierdoor mogelijk ook beïnvloed. De oefentherapeut kan coachen d.m.v. lifestyle-advies, oefeningen en ontspanningstechnieken om de klachten te beïnvloeden en er mee om te leren gaan.

Als pijn langer dan drie maanden aanwezig is kan het een eigen leven gaan leiden. Je vraagt zich af hoe je hiermee om kunt gaan. Je leert met behulp van de oefentherapeut zelf invloed uit te oefenen op de pijn, beter te functioneren met de pijn, waardoor je een betere kwaliteit van leven ervaart. Dit door een combinatie van fysieke en mentale oefeningen. Mogelijke behandelonderdelen zijn; begrijpen hoe pijn werkt, evenwicht vinden tussen wat je doet en wat je kunt en leren ontspannen. Hierdoor bepaal je – en niet jouw pijn – uiteindelijk weer jouw leven.

Klachten aan de gewrichten in de benen kunnen verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden zijn: slijtage, overbelasting, terugkerende sportblessures, verkeerde stand of verkeerd of onvoldoende gebruik van de beenspieren. Een gunstige houding begint vaak met een goede stand van de benen, knieën en voeten ten opzichte van het lichaam.

Bijna iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Bij de meeste mensen is dit gelukkig van voorbijgaande aard. Er worden verschillende soorten hoofdpijn onderscheiden, waarvan migraine en (spier-)spanningshoofdpijn het meest bekend zijn. Hoofdpijn kan in periodes voorkomen of een meer chronisch karakter hebben. Vaak gaan deze klachten gepaard met een gespannen gevoel in nek en schouders. Duizeligheid of wazig zien komt ook regelmatig voor. Hoofdpijn is met behulp van een oefentherapeut goed te beïnvloeden/behandelen. Er wordt onderzocht welke vorm van hoofdpijn je hebt en hierop wordt een behandelplan gemaakt dat gericht is op o.a. houding-ontspanning-ademhaling en medicatiegebruik.

Een afwijkende houding en/of afwijkende bewegingen kunnen veroorzaakt worden door de bouw van jouw skelet of door problemen in jouw motoriek. Maar ook gewoontes kunnen leiden tot een slechte houding en verkeerde bewegingen. Dit heeft met (aangeleerd) bewegingsgedrag te maken. De oefentherapeut is de aangewezen deskundige op dit gebied. Zij/hij helpt je met het verbeteren van jouw houding en bewegingen, hierbij wordt rekening gehouden met je persoonlijke situatie. De oefentherapeut geeft voorlichting, maakt je bewust en leert je om jouw mogelijkheden om beter te bewegen te gebruiken.

Klachten aan nek, schouders en/of armen worden vaak veroorzaakt door een verkeerde houding, overbelasting of spanningen. Een verkeerde /eenzijdige houding bij werken achter een computer(werkplek) is veel voorkomend. Daarnaast kun je ook met (sport-)blessures, carpaal tunnel klachten of een tennisarm bij een oefentherapeut terecht. Een afwijking aan de wervelkolom, denk aan scoliose of een chronische aandoening zoals hyperventilatie en COPD kunnen ook gepaard gaan met klachten in dit gebied.

Door kanker in de pre-, acute-  of postbehandel fase, kunnen mensen minder fysiek belastbaar worden, minder lichamelijk actief zijn, angst en paniek ervaren en extreem vermoeid raken. Het doel van de oefentherapie is om samen met jou de klachten te leren opvangen en soms ook te verminderen, uitgaande van jouw eigen bewegingsmogelijkheden en jouw persoonlijke hulpvraag. Je kunt hierbij denken aan bewegingen in en om het huis, het uitoefenen van hobby’s, sporten en werk.

Aspecten die tijdens de begeleiding aandacht krijgen zijn:

  • het bewust leren ontspannen van lichaam en geest
  • opbouwen van jouw energiehuishouding door goede balans te creëren tussen inspanning en rust
  • slaap: middels slaapeducatie leert je om de dag en de nacht in een beter ritme te herstellen
  • het ontwikkelen van een soepel adempatroon dat de ontspanning ondersteunt en pijnverlagend kan werken en tevens onrustig ademen kan ondersteunen (zoals bijvoorbeeld bij hyperventilatie)
  • het bewust leren gebruiken van (spier)kracht in het staan, zitten, lopen etc, om een bevredigend niveau van deelname aan je dagelijkse activiteiten te bevorderen

De kracht van de oefentherapie is het leren bewust worden, herkennen en ontwikkelen van een goed adempatroon en gezonde bewegingsgewoonten. Hierdoor ben je uiteindelijk in staat jouw bewegingsmogelijkheden te onderhouden en mogelijk uit te breiden.

Indien jouw lichamelijke klachten het niet toelaten om naar de praktijk te komen, is het mogelijk om aan huis te behandelen. Door multidisciplinaire samenwerking binnen Oncologie Netwerk Barendrecht kunnen we – indien wenselijk – gezamenlijk en breder behandelen.

Uit onderzoek blijkt dat negen van de tien volwassenen minstens eenmaal in hun leven rugklachten krijgen. Bij 5 tot 10% van hen wordt een duidelijk aanwijsbare oorzaak gevonden, zoals bijvoorbeeld bij een hernia. Echter, bij de overige mensen (90-95%) is de oorzaak niet duidelijk. Lage rugklachten, bekken klachten of een hernia kunnen veroorzaakt worden door een verkeerde houding, overbelasting, spanning, een slechte spierconditie of verkeerd gebruik van de rug.
Dit zijn aandachtsgebieden waar de behandeling op afgestemd wordt. Zo krijg je bij de oefentherapeut oefeningen en adviezen die op maat zijn gesneden op jouw dagelijkse activiteiten, thuis, op het werk en bij hobby’s.

Hoewel de meeste mensen nog nooit van scoliose of kyfose hebben gehoord komt dit vaak voor.

Er is sprake van scoliose als er in de wervelkolom een zijwaartse verkromming ontstaat van meer dan 10 graden mogelijk met een vervorming van de borstkast (gibbus).

Bij een kyfose is de wervelkolom die van nature een lichte buiging in de bovenrug heeft ter hoogte van de borstkast (normale kyfose) zichtbaar toegenomen. Dit kan ontstaan wanneer kinderen hard groeien en daarbij te weinig bewegen. De spieren ontwikkelen dan onvoldoende in kracht mee.

Oefentherapie is er in de eerste plaats op gericht de verdere verkromming van de wervelkolom tot stilstand te brengen en waar mogelijk te reduceren. Er worden corrigerende oefeningen aangeleerd die zijn afgestemd op de dagelijkse activiteiten. Daarnaast wordt er gewerkt aan het vergroten van de spierkracht en het verbeteren van de ademhaling en de conditie. Sportbeoefening is extra belangrijk voor jongeren met een scoliose en kyfose en dit zal dan ook worden gestimuleerd.

Een slaapstoornis is niet alleen een nachtelijk probleem, het uit zich op den duur ook in een verminderd dagelijks functioneren. Invloeden van de dag lopen door in de nacht en vervolgens zullen de gevolgen van een slechte nachtrust doorlopen in de volgende dag. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. De slaapoefentherapeut benadert de slaapproblemen dan ook vanuit een 24-uurs visie. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en patronen van het slaapprobleem op biologisch, psychologisch en sociaal vlak inzichtelijk gemaakt en aangepakt. Indien er slaapproblemen zijn door lichamelijke klachten kunnen wij je leren hiermee om te gaan. Ook bieden wij nazorg (na behandeling in het slaapcentrum) voor apneu, restless legs en parasomnieën. Slaapoefentherapie streeft ernaar om de slapeloosheid zelf en de klachten als gevolg van slapeloosheid dusdanig te verminderen dat beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren worden verminderd of opgeheven. De klachten, als gevolg van een slaapprobleem, kunnen zijn: vermoeidheid overdag, concentratieproblemen, pijn, piekeren, angst, inslaapproblemen, doorslaapproblemen, te vroeg wakker worden, niet uitgerust wakker worden.