Therapie met een duurzaam effect

Kwaliteit verzekerd

Alle oefentherapeuten van Oefentherapie Barendrecht staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de beroepsvereniging VvOCM . Tevens staan we persoonlijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Oefentherapie is direct toegankelijk, dit betekent dat je zonder verwijzing terecht kunt bij oefentherapiepraktijken. De zorgverzekering vergoedt de behandelingen vanuit de aanvullende verzekering en in sommige gevallen vanuit de basisverzekering. De titel oefentherapeut is wettelijk beschermd, dit betekent dat bevoegde therapeuten de opleiding Cesar of Mensendieck afgerond hebben.

Kwaliteitsregister

Het kwaliteitsregister toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Door het volgen van verschillende bij- en nascholingen en deelname aan intercollegiaal en multidisciplinair overleg, worden de ontwikkelingen in het vakgebied bijgehouden en voldoen we aan de gestelde criteria. We worden iedere vijf jaar beoordeeld, waardoor je verzekerd bent van kwaliteit. Meer weten? Kijk op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de VvOCM, de beroepsvereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Klachtenregeling

Ben je onverhoopt niet tevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening? Het kan soms voorkomen dat de behandeling of bejegening gedurende jouw behandelingstraject niet naar tevredenheid verloopt. Indien dit het geval is, willen wij je vragen dit eerst met jouw therapeut te bespreken. Vaak is een goed gesprek voldoende om tot een oplossing te komen.

Laat het ons weten wanneer je twijfelt of niet tevreden bent. Samen zoeken we dan een oplossing voor jouw klachten. Mochten wij er niet uitkomen, dan kun je met jouw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de de website van het Klachtenloket Paramedici.

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG heeft betrekking op het veilig en juist verwerken van persoonsgegevens. Het gaat hierbij onder meer om verkrijgen, verzamelen, opvragen, raadplegen en wijzigen van gegevens. In het gehele proces houden wij als verwerker van persoonlijke gegevens rekening met de voorschriften uit de AVG. Wil je weten welke gegevens wij vastleggen en waarvoor we deze gegevens gebruiken? Wij lichten het je graag persoonlijk toe. 

Cookies

Oefentherapie Barendrecht gebruikt op haar website de volgende cookies: technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt de browser eventueel zo instellen dat er helemaal geen cookies opgeslagen worden.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.