Auk Sweens

Oefentherapeute Mensendieck. Sinds 1990 werkzaam in Barendrecht.

Auk Sweens

De praktijk voor Mensendieck therapie is gevestigd binnen de fysiotherapiepraktijk Mens en Leven. Ik heb ruime ervaring op het gebied van houdingsgerelateerde klachten en op het gebied van ademhaling. Daarnaast heb ik mij de afgelopen jaren gespecialiseerd in:


Ik leer jou, hoe je zelf regie krijgt over jouw klachten, waarbij de eigen mogelijkheden het uitgangspunt voor de behandeling vormen. Aanvankelijk zal ik je in dit proces coachen en geleidelijk kun je deze rol van mij over nemen.

Vanuit de tevredenheidsonderzoeken die door patient ingevuld zijn, word ik omschreven als: deskundig, rustig, duidelijk, belangstellend, bespreekt en overlegt, gericht op resultaat.