Sinds 25 mei 2018 is de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG heeft betrekking op het veilig en juist verwerken van persoonsgegevens. Het gaat hierbij onder meer om verkrijgen, verzamelen, opvragen, raadplegen en wijzigen van gegevens. In het gehele proces houden wij als verwerker van persoonlijke gegevens rekening met de voorschriften uit de AVG. Wilt u weten welke gegevens wij van u vastleggen en waarvoor we deze gegevens gebruiken? Wij lichten het u graag persoonlijk toe. 

Meer weten over de AVG? Klik hier.