Intro afbeelding

Verwijzing en vergoeding

Behandeling zonder verwijzing

U heeft geen verwijzing nodig voor Oefentherapie; voor Oefentherapie geldt het zogenaamde DTO: Directe Toegankelijkheid Oefentherapie.

DTO maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Het geeft u als patiënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u door uw fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie.

Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts vindt eerst een screening plaats. Deze screening geeft inzicht of u met uw klacht/hulpvraag bij ons aan het juiste adres bent.

Let op!

Voor behandeling van chronische indicaties is een verwijzing door een medisch specialist noodzakelijk. En ook wanneer u om medische redenen gebruik wil maken van behandeling aan huis, heeft u een verwijzing van uw arts nodig.

Vergoeding

Behandelingen aan volwassenen vanaf 18 jaar worden – evenals fysiotherapie – vergoed conform de polisvoorwaarden van uw aanvullende ziektekostenverzekering. Kinderen onder de 18 jaar krijgen standaard 18 behandelingen per jaar uit de basisverzekering vergoed.

Behandelingen bij chronische indicaties worden vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering betaald. Voor vergoeding van de eerste 20 behandelingen heeft u een aanvullende verzekering nodig. Voor behandeling van chronische indicaties is (meestal) een verwijzing door een medisch specialist noodzakelijk.

De tarieven voor oefentherapie verschillen per zorgverzekeraar. Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Lees ook eens het artikel op de site van beroepsvereniging VvOCM met betrekking tot vergoeding door zorgverzekeraars.