Intro afbeelding

Onze werkwijze

Analyse en behandeldoel bepalen

Tijdens de eerste afspraak bespreken wij wat uw klachten zijn, welke belemmeringen er zijn, hoe u beweegt, wat uw leefstijl is en hoe uw dagelijkse programma er uit ziet. Samen analyseren wij uw bewegingsgedrag en bepalen we het behandeldoel. Om vervolgens samen te werken aan uw herstel. Oefentherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u geen verwijzing nodig heeft om een afspraak te maken.

Werken aan herstel

Om te werken aan uw herstel krijgt u een persoonlijk oefenprogramma. Dit programma bieden we in een aantal stappen aan. In iedere behandeling krijgt u houdings- en bewegingsinstructies en maakt u zich de oefenstof eigen. Bij elke nieuwe afspraak bespreken we uw ervaringen en het verloop van de klachten. Zo ontdekt u stap voor stap gezondere manieren van bewegen.

De bewegingsoefeningen sluiten zoveel mogelijk aan op uw activiteiten in het dagelijkse leven. Deze aanpak maakt de behandeling laagdrempelig én zeer effectief. Oefentherapie geeft grip en controle op uw dagelijkse houding en bewegingen, dankzij inzicht in uw eigen activiteiten en door de training die aansluit op uw levensstijl.

Directe toegankelijkheid

Oefentherapie Cesar-Mensendieck heeft directe toegankelijkheid. Dit betekent dat u rechtstreeks contact met ons op kunt nemen geen verwijzing meer nodig heeft. Wij voeren in dit geval een zorgvuldige screening uit om te kijken of de klachten bij de oefentherapeut thuis horen. Mocht dit niet het geval zijn dan krijgt u het advies om naar uw huisarts te gaan. Heeft u een verwijzing heeft gekregen van uw huisarts of specialist dan wordt u verzocht deze mee te nemen naar de eerste afspraak.

Oefentherapie voor verzekerden van 18 jaar en ouder valt alleen onder de basisverzekering als het gaat om de behandeling van aandoeningen die langdurige of chronische behandeling vereisen. De eerste 20 behandelingen vallen niet onder de basisverzekering en daarmee niet onder het verplicht eigen risico. De 21e behandeling en volgende vallen wel onder de basisverzekering, en daarmee ook onder het verplicht eigen risico. Als oefentherapeuten hebben wij overeenkomsten met alle verzekeraars.
Informeer altijd vooraf bij uw verzekering naar de regels die zij hanteren.

Huisbezoek mogelijk

Bent u om medische redenen niet in staat naar onze praktijk te komen? Geen probleem, wij bieden u behandeling aan huis. Om in aanmerking te komen voor behandeling aan huis heeft u wel een verwijzing van uw arts nodig.

Klik hier voor informatie over vergoeding door zorgverzekeraars.